maanantai 24. maaliskuuta 2014

Noviisi 2013 ratkennut!

13–17-vuotiaille suunnatun science fiction- ja fantasianovellien kirjoituskilpailu Noviisi 2013:n tulokset ovat ratkenneet.

Neljättä kertaa järjestettyyn kilpailuun lähetettiin tänä vuonna 22 tekstiä 17 kirjoittajalta. Noviisi keräsikin tällä kertaa jossain määrin vähemmän tekstejä kuin muutamana aiempana vuonna, suurella todennäköisyydellä vähemmästä tiedottamisesta johtuen.

Kaikkiaan viisi kirjoittajaa osallistui kilpailuun useammalla kuin yhdellä tekstillä, mikä on selvästi enemmän kuin aiempina vuosina. Mukana oli myös yksi kirjoittajapari. Kilpailu oli nytkin enemmän tyttöjen kuin poikien suosiossa, ja 17 kirjoittajasta näitä oli vain yksi.

Maantieteellinen kirjoittajajakauma oli tällä kertaa varsin tasainen, ja mukana oli kirjoittajia tasaisesti ympäri maan, niin suuremmista kuin pienemmistäkin kaupungeista.

Aiempien vuosien tapaan yleisiä teemoja kisaan lähetetyissä teksteissä olivat kuolema, erilaisuus ja hylätyksi joutumisen tunne. Myös nuorten maailma ja heille tärkeät asiat välittyivät teksteistä voimakkaasti.

Noviisin esiraati, johon kuuluivat Emma Engblom, Pasi Karppanen ja Leila Paananen valitsivat teksteistä kuusi jatkoon. Kilpailun tuomaristo, jonka muodostivat Noviisi 2013:ssa sijoittuneet kirjoittajat Julia Elfström, Jonna Mäkinen ja Tiina Svensk sekä kirjailijat J. Pekka Mäkelä ja Miina Supinen valitsi näistä voittajat.

Tuomaristo päätti nostaa rahapalkinnoille kolme tekstiä, ja kolme muuta finaaliin päässyttä palkittiin kunniamaininnoin. Palkintopotti oli tänäkin vuonna 300 euroa. Ensimmäiseksi sijoittunut saa 150 euroa, toiseksi sijoittunut 100 euroa ja kolmanneksi sijoittunut 50 euroa.

Noviisi 2013:n voittajaksi selviytyi Olivia Huotari novellillaan Joka harhaili muistoitta. Toiseksi sijoittui Venla Susanna Siikaniemi novellillaan Hetken onnellinen ja kolmanneksi Janette Heikkinen novellillaan Valkoinen.

Huotarin voittajateksti on hienovarainen fantasiatarina, jossa on voimakas ja taianomainen tunnelma sekä suurten satujen lumoa. Myös novellin muinaissuomalaiset nimet keräsivät niin esiraadilta kuin tuomaristolta kiitosta. Tarinan maailma on eheä ja täynnä kiinnostavia yksityiskohtia.

Myös toiselle sijalle noussut Siikaniemen teksti edustaa tyylipuhdasta fantasiaa ja kertoo tarinan aina yhtä ajankohtaisesta aiheesta eli kielletystä rakkaudesta. Myös sen maailmaa sekä nimistöä kiitettiin omaperäisyydestä. Voittajanovellin tavoin tekstistä välittyy kuva laajemmasta kokonaisuudesta. 

Kolmanneksi sijoittunutta Heikkisen novellia kuvailtiin herkän tunnelmalliseksi ja kauniiksi fantasiatarinaksi. Runollisuuttakin tavoittelevassa tekstissä ei ole mitään turhaa, kuvailu on visuaalista, ja tarina maalaa tuntemukset, tapahtumat ja miljöön elävänä lukijan eteen.

Kaikkia kolmea kärkisijoille noussutta tekstiä yhdistääkin fantasiamaisuus, herkkys ja hienovaraisuus. Synkemmät ja ahdistavammat scifivisiot loistavat kärjessä poissaolollaan.

Kunniamaininnoin palkitut tekstit olivat Jenni Pennasen Tähtisisko, Kasperi Riihimäen Ohi huomenna ja Venla Susanna Siikaniemen Mustaa ja punaista. Siikaniemelle kyseessä oli siis kaksoissijoitus.

Jokainen loppukilpailuun päässyt päätettiin palkita järjestäjäseurojen julkaisemalla Kirjoita kosmos -kirjoittajaoppaalla. Lisäksi viidelle kisaan osaa ottaneelle annetaan lahjaksi STk:n julkaiseman Kosmoskynä-lehden tilaus, ja viidelle TSFS:n Spin-lehden tilaus vuodelle 2014.

Tulokset:

1. sija
Olivia Huotari: Joka harhaili muistoitta (150 €)

2. sija
Venla Susanna Siikaniemi: Hetken onnellinen (100 €)

3. sija
Janette Heikkinen: Valkoinen (50 €)

Kunniamaininta:

Jenni Pennanen: Tähtisisko
Kasperi Riihimäki: Ohi huomenna
Venla Susanna Siikaniemi: Mustaa ja punaista

Kuten aiempina vuosina, myös tällä kertaa palautteen anto on ulkoistettu Suomen tieteis- ja fantasiakirjoittajien palautepalvelulle. Sijoittuneiden kirjoittajien on siis mahdollista pyytää tekstistään arvio palautepalvelulta, jonka käyttö on normaalisti mahdollista vain jäsenille.

Sijoittuneiden tekstien kärkikolmikko sekä voittajien haastattelu julkaistaan vuonna 2014 aikana Spin-lehdessä.

Noviisi 2011:n järjestivät Turun yliopiston tieteiskulttuuribinetti ry., Turun Science Fiction Seura ry. ja Suomen tieteis- ja fantasiakirjoittajat ry. Järjestäjäseurat kiittävät kaikkia kisaan osaa ottaneita ja onnittelevat voittajia. Seuraava Noviisi järjestetään vuonna 2015.


Luonnehdintoja kisan sadosta

Neljänteen Noviisiin otti osaa vähemmän kirjoittajia kuin muutamana aiempana vuonna. Pienempi kisaan lähetettyjen tekstien määrä sai ymmärrettävästi aikaan sen, että kisan kokonaissato ei ollut yhtä korkeatasoinen, ja palkittavien tekstien kärki oli kapeampi.

Suurin osa kisaan lähetetyistä teksteistä edusti nytkin fantasiaa. Etenkin scifiä oli tällä kertaa vähemmän kuin koskaan aikaisemmin. Myös kauhua oli tällä kertaa mukana vähemmän kuin viimeksi, vaikka jotkin teksteistä selvästi tavoittelivatkin kauhusävyjä.

Siinä missä viime kerralla jotkin tekstit sisälsivät selviä Twilight-vaikutteita tai paranormaalin romantiikan aineksia, olisi tällä kertaa saattanut olettaa mukana olevan enemmän apokalypsitarinoita. Niitä kisassa ei kuitenkaan juuri ollut, ja suurinta osaa kisateksteistä voisi nytkin luonnehtia maagiseksi realismiksi tai urbaaniksi fantasiaksi..

Valmiit otsikkoehdotukset oli tällä kertaa jätetty pois, mikä selittänee osaltaan sen, että myös enkelitarinoita ja kertomuksia siipien menettämisestä oli nyt mukana vähemmän. Myös mytologisiin petoihin tai muihin kauhuihin teksteissä törmättiin jossain määrin vähemmän kuin viime kerralla.

Kuolema ja sen rajan ylittäminen suuntaan tai toiseen oli nytkin mukana. Tällä kertaa toistuva teema oli jonkin lähisukulaisen kuolema, mutta aihetta käsiteltiin teksteissä hyvin eri tavoilla. Muita teemoja olivat erilaisuus ja hylätyksi joutumisen tunne. Kisaan lähetetyt tekstit olivat näin tälläkin kertaa varsin surumielisiä, jopa synkkiä.

Päähenkilöt olivat monissa teksteissä kirjoittajansa kaltaisia niin iältään kuin sukupuoleltaankin, ja nuorten maailma sekä heille tärkeät asiat välittyivät teksteistä voimakkaasti. Kirjoittajan oman elämän tai kirjoittamistilanteen siirtyminen suoraan tekstiin ei kuitenkaan ollut nyt yhtä silmiinpistävää kuin muutamana aiempana vuonna.

Teknisissä kysymyksissä kirjoittajia jouduttiin tällä kertaa opastamaan vain vähän. Tämä johtunee osaltaan osanottajien pienemmästä määrästä. Muita kuin pyydettyjä tallennusformaatteja oli mukana joka tapauksessa aiempaa vähemmän.

Osoitteensa oli muistanut ilmoittaa hieman alle puolet kirjoittajista. Tässä kehitys tuli hieman takapakkia, sillä viime kerralla osoitteensa oli jättänyt ilmoittamatta vain neljännes. Toisaalta kokonaan ilman kirjoittajan nimeä lähettyjä kisatekstejä, joita vielä toissakerralla oli mukana, ei tälläkään kertaa ollut lainkaan.

Alatunnisteiden ja sivunumeroiden mukanaoloa ei yleisöpalautteen johdosta tällä kertaa edellytetty, mutta kirjoittajien kannattaa joka tapauksessa harjoitella tekstinkäsittelyohjelmien niksit parhaansa mukaan, koska siitä on epäilemättä hyötyä myöhemmissä kirjoituskilpailukoitoksissa.

Tuomaristo luonnehti loppukilpailuun päässeitä tekstejä keskenään varsin tasaväkisiksi, käsittelemistään hyvinkin erilaisista aiheista huolimatta. Vaikka kärkikolmikko oli varsin selvä ja jokainen tuomari löysi joukosta suosikkinsa, ei tekstien välillä ollut niin suuria tasoeroja kuin olisi voinut odottaa.

Parhaista teksteistä löytyi joka lukukerralla uutta, mikä on aina hyvän tarinan merkki. Toisaalta lähes kaikissa teksteissä oli hiomisen varaa ja jotkin tekstit olisivat selvästi kaivanneet lisää pituutta ja laajuutta. Monet teksteistä vaikuttivatkin usein pidemmän kokonaisuuksien osilta tai romaanien aluilta, toiset taas jäivät tunnelmakuvauksen tasolle.

Tämä piirre vaikuttaa toistuvan Noviisissa vuodesta toiseen. Tuomaristo korostaakin, että novelleista tulisi lyhyydestään huolimatta löytyä aina alku, keskikohta ja loppu. Myös vanhaa ohjetta eli sitä, että tekstin antaa kirjoittamisen jälkeen hautua hieman, ei voi koskaan liiaksi toistaa.

Noviisin finalistien tämänvuotinen yleinen taso oli tuomariston mukaan kuitenkin hyvä. Tekstit olivat mielenkiintoisia ja niiden sisältämien ideoiden kirjo oli laaja. Kirjoittajat olivat myös kiertäneet hyvin tavanomaisuuden sudenkuopat ja kyenneet rohkeaan riskinottoon.

Noviisi 2013:n puolesta

Pasi Karppanen