perjantai 6. heinäkuuta 2012

Noviisi 2011 ratkennut!

13–17-vuotiaille suunnatun science fiction- ja fantasianovellien kirjoituskilpailu Noviisi 2011:n tulokset ovat ratkenneet.

Noviisi 2011:een otti osaa 35 kirjoittajaa yhteensä 40 tekstillä. Aivan samoihin lukemiin kuin vuonna 2009, jolloin kisa järjestettiin ensimmäisen kerran valtakunnallisena, ei nyt päästy. Tuolloin kisaan lähetettiin 55 tekstiä yhtä monelta kirjoittajalta.

Lähetettyjen tekstien taso oli sitä vastoin selvästi korkeampi. Tämä näkyi siinä, että palkintosijoille nousi nyt enemmän novelleja. Siinä missä kummallakin aiemmalla kerralla varsinaisia palkintosijoja myönnettiin kaksi ja yksi novelli palkittiin kunniamaininnalla, tällä kertaa palkittavia oli kuusi ja kunniamainittuja kaksi.

Kisassa oli esiraati, joka valikoi kilpailuun lähetetyistä teksteistä kahdeksan finalistia jatkoon. Esiraadin muodostivat Pasi Karppanen, Leila Paananen ja Anniina Ouramaa. Kilpailun tuomaristo, jonka muodostivat Noviisi 2009:n voittajat Susanna Jääskeläinen ja Sara Valta sekä kirjailijat J. Pekka Mäkelä ja Miina Supinen valitsivat finalisteista voittajat.

Noviisi 2011:n voittajaksi selviytyi Julia Elfström novellillaan ”Putosi taivaasta”. Toiselle sijalle pääsivät Jonna Mäkinen novellillaan ”Kynnet asfaltilla” sekä Tiina Svensk novellillaan ”Vaeltaja”.

Kolmannen sijan veivät Veera Korte novellillaan ”Valkoisten siipien hinta”, Pia Manninen novelillaan ”Ruosteiset siivet” sekä Sini Heinänen novellillaan ”Clary Wood”. Tämän lisäksi tuomaristo palkitsi kaksi novellia kunniamaininnoin. Nämä olivat Jaana Jauhiaisen ”Yön himo” ja Essi Koskelan ”Rautajumalat”

Tulokset:

1. sija
Julia Elfström: Putosi taivaasta (120 €)

2. sija
Jonna Mäkinen: Kynnet asfaltilla (50 €)
Tiina Svensk: Vaeltaja (50 €)

3. sija
Veera Korte: Valkoisten siipien hinta (30 €)
Pia Manninen: Ruosteiset siivet (30 €)
Sini Heinänen: Clary Wood (30 €)

kunniamaininta
Jaana Jauhiainen: Yön himo
Essi Koskela: Rautajumalat


Jokainen finaaliin selviytynyt kirjoittaja palkittiin Suomen tieteis- ja fantasiakirjoittajat ry:n sekä Turun yliopiston tieteiskulttuurikabinetti ry:n julkaisemalla Kirjoita kosmos -kirjoittajaoppaalla.

Kaikkien kisaan osaa ottaneiden kesken arvottiin viisi järjestäjäseurojen julkaisemien Spin- ja Kosmoskynä-lehtien tilausta vuodelle 2012. Jokainen kisaan osaa ottanut ja osoitteensa tekstinsä mukana lähettänyt saa tämän lisäksi lahjaksi lehtien ilmaisen näytenumeron. Sijoittuneet ja onnettaren suosikit saavat palkintonsa lähiviikkojen aikana.

Kuten aiempina vuosina, myös tällä kertaa palautteen anto on ulkoistettu Suomen tieteis- ja fantasiakirjoittajien palautepalvelulle. Sijoittuneiden kirjoittajien on siis mahdollista pyytää tekstistään arvio palautepalvelulta, jonka käyttö on normaalisti mahdollista vain jäsenille.

Kisassa sijoittuneita tekstejä julkaistaan Turun Science Fiction Seuran Spin-lehdessä. Kuten Nova-kirjoituskilpailun kohdalla, myös Noviisissa sijoittuneiden on mahdollista muokata tekstejään saamansa palautteen pohjalta ennen julkaisua.

Noviisi 2011:n järjestivät Turun yliopiston tieteiskulttuuribinetti ry., Turun Science Fiction Seura ry. ja Suomen tieteis- ja fantasiakirjoittajat ry. Järjestäjäseurat kiittävät kaikkia kisaan osaa ottaneita ja onnittelevat voittajia. Seuraava Noviisi järjestetään vuonna 2013.


Yleispalaute ja luonnehdintoja kisan sadosta

Toista kertaa valtakunnallisena järjestetty Noviisi-kirjoituskilpailu keräsi kiitettävän monipuolisen sadon. Vaikka lähetettyjen tekstien määrä ei nyt ollutkaan yhtä suuri kuin kahta vuotta aiemmin, tekstien laatu oli selvästi korkeampi.

Kilpailu oli tälläkin kertaa enemmän tyttöjen kuin poikien suosiossa, ja tyttöjä oli osanottajissa neljä kertaa niin paljon kuin poikia. Alueellisesti osanotto näytti tällä kertaa keskittyneen enemmän suuriin kaupunkeihin.

Kirjoittajat myös käyttivät tällä kertaa valmiita otsikkoehdotuksia aiempaa runsaammin. Tämä on osaltaan saattanut vaikuttaa siihen, että moni novelleista käsitteli tavalla tai toisella lentämistä: siipien saamista tai niiden menettämistä.

Nova-kirjoituskilpailussa useampanakin vuonna suosiossa ollut aihe eli kuoleman rajan ylittäminen suuntaan tai toiseen oli niin ikään vahvasti edustettuna, kuten myös erilaisiin yliluonnollisiin olentoihin törmääminen.

Puhdas scifi oli kilpailuun lähetetyissä teksteissä vähemmistössä, valtaosan teksteistä edustaessa fantasiaa tai kauhua. Toisaalta myös perinteistä geneeristä fantasiaa oli mukana vähemmän kuin olisi saattanut olettaa, ison osan teksteistä edustaessa tyylilajiltaan lähinnä maagista realismia.

Vaikka Noviisi onkin nuorten kirjoittajien kilpailu ja monessa tekstissä näkyi selkeästi kirjoittajan ikä, tämä ei koskenut läheskään kaikkia. Mukana oli monia tekstejä, jotka olisivat olleet vahvoilla jopa Novassa.

Kärkeen päässeissä teksteissä on mukana novelleja, joiden paremmuusjärjestykseen laittaminen tuotti tuomaristolle vaikeuksia. Ideoita oli mukana kiitettävästi laidasta laitaan, ja erilaisia fantasia- ja scifielementtejä oli käytetty monipuolisesti ja luovasti.

Valmiit otsikot olivat inspiroineet kirjoittajia monin eri tavoin. Kaiken kaikkiaan kirjoittajat tuntuivat käsittäneen sekä scifin että fantasian varsin monipuolisilla tavoilla ja myös toteuttaneen aihepiiriä eri lähtökohdista. Valtaosa kisaan lähetetyistä teksteistä oli kuitenkin sävyltään varsin synkkiä, ja esiraati jäikin kaipaamaan huumoria.

Muutamissa novelleissa idea vaikutti vielä hiukan raakileelta tai sitten suorastaan romaaninaihiolta, mikä ei novellimuodossa useinkaan toimi. Muutama novelli tuntui pelkältä tarinan alulta tai katkelmalta.

Kirjoittajan onkin hyvä muistaa, että novelli on itsenäinen tarina, jossa on alku, keskikohta ja loppu. Novellin ja etenkin sen alun on oltava napakka, ja lukija on saatava kiinnostumaan siitä jo ensi riveiltä. Novelli on ilmaisumuotoa tiivis, ja asiaan kannattaa mennä heti, mahdollisesti jopa aloittaa keskeltä tapahtumia.

Kokemattomuus näkyi monissa teksteissä hätäilynä. Usein hyvä idea hukkui matkalla tai hienosti liikkeelle lähtenyt kokonaisuus lässähti loppumetreillä. Ideoiden pitäisikin antaa mahdollisuuksien mukaan hautua ja kehittyä. Myös genren vakiintuneita muotoja kannattaa haastaa rohkeasti.

Päähenkilöt olivat monissa teksteissä kirjoittajansa kaltaisia niin iältään kuin sukupuoleltaankin. Eräistä teksteistä näkyi jopa kirjoitustilanne, jossa teksti oli todennäköisesti saanut alkunsa. Tämä on ymmärrettävää, sillä kuluneen sanonnan mukaan kirjoittajan on kirjoitettava siitä mistä tietää.

On vaikeaa luoda henkilöhahmoja, jotka eivät muistuta omaa itseä, mutta se on hyvä keino kehittyä kirjoittajana. Erityisen tyytyväinen esiraati olikin niihin tapauksiin, joissa kirjoittajat olivat uskaltaneet katsoa maailmaa jonkun muun kuin kaltaisensa päähenkilön silmin.

Niin esiraadissa kuin tuomaristossakin pantiin merkille, että yllättävän monessa novellissa päähenkilöillä oli englanninkieliset nimet. Muutamissa tapauksissa, joissa tarinan tapahtumaympäristö oli yleismaailmallinen, valittu englanninkielinen nimistö tuntui pakostakin epäluontevalta.

Kielellistä viilattavaa novelleissa ei ollut läheskään niin paljon kuin edellisellä kerralla. Monet tekstit olivat kieliasultaan hyviä, vaikka puutteita toki löytyikin. Yleisenä ohjeena kirjoittajille voikin antaa, että oikeakielisyyteen kannattaa muistaa panostaa. Auttaa myös, jos tekstin antaa kirjoittamisen jälkeen hautua hieman.

Erilaisten teknisiin seikkoihin kuten tiedostomuotoihin liittyvät kysymykset askarruttivat tänäkin vuonna kirjoittajia. Valmiista rtf-tekstipohjasta huolimatta lähetetyissä teksteissä oli nytkin mukana laaja kirjo erilaisia tallennusformaatteja ja monissa sivunumerointi oli tehty tekstiin käsin.

Neljännes kirjoittajista ei tekstiä lähettäessään myöskään ollut muistanut laittaa mukaan postiosoitettaan. Tässäkin on toisaalta tapahtunut edistystä, sillä kahta vuotta aiemmin osoitteensa laittoi mukaan vain puolet. Tällöin joukossa oli myös kirjoittajia, jotka jättivät jopa nimensä ilmoittamatta. Tällä kertaa näitä tapauksia ei ollut lainkaan.

Rauhoitteluna kuitenkin kerrottakoon, että teknisten puutteiden vuoksi yhtään tekstiä ei nytkään diskattu. Tekstinkäsittelyohjelman niksit, kuten ylätunnisteen käyttö tai merkkimäärän laskeminen kannattaa kuitenkin mahdollisuuksien mukaan opetella, sillä näistä taidosta on kirjoittajalle kuin kirjoittajalle hyötyä myöhemmissä kirjoituskilpailukoitoksissa.

Seuraava Noviisi järjestetään vuonna 2013. Kirjoittajien kannattaa pitää silmällä myös tämän vuoden Nova-kirjoituskilpailua, joka julistetaan loppuvuodesta. Kykyjä monella nuorella kirjoittajalla siihenkin nimittäin riittäisi.

Noviisi 2011:n esiraati

Pasi Karppanen
Anniina Ouramaa
Leila Paananen

perjantai 2. maaliskuuta 2012

Noviisi 2011 tuomaristovaiheessa!

Noviisi 2011 -kisan esiraati on saanut urakkansa loppuun ja kilpailu siirtynyt tuomaristovaiheeseen. Finaaliin selviytyneet tekstit on toimitettu tuomaristolle, joka on nyt aloittamassa omaa urakkaansa.

Kisan esiraati luonnehtii tämänvuotista satoa selvästi aiempia vuosia korkeatasoisemmaksi. Mukana oli paljon enemmän oman äänensä löytäneitä nuoria kirjoittajia, joista epäilemättä kuullaan vielä. Tästä johtuen myös finaalivaiheeseen valikoitui tänä vuonna suhteessa enemmän tekstejä.

Koska esiraativaiheen tulokset ovat tänäkin vuonna herättäneet kirjoittajissa runsaasti kiinnostusta, on esiraati päättänyt ilmoittaa finaalivaiheeseen päässeiden tekstien nimet jo nyt.

Jatkossa ovat seuraavat kahdeksan tekstiä:
  • Clary Wood
  • Kynnet asfaltilla
  • Putosi taivaasta
  • Rautajumalat
  • Ruosteiset siivet
  • Vaeltaja
  • Valkoisten siipien hinta
  • Yön himo

Mainittakoon., että kirjoittajat hyödynsivät tänä vuonna valmiita otsikkoja huomattavasti aiempia vuosia enemmän ja näin kisassa olikin useampia saman nimisiä tekstejä. Sekaannuksien välttämiseksi jatkoon päässeiden tekstien kirjoittajille on ilmoitettu asiasta henkilökohtaisesti.

keskiviikko 4. tammikuuta 2012

Noviisi 2011 esiraativaiheessa

Noviisi-kirjoituskilpailun deadline umpeutui vuodenvaihteessa ja esiraati on aloittanut luku-urakkansa.

Kilpailuun lähetettiin tänä vuonna 40 tekstiä 35 kirjoittajalta. Aivan samaan kuin edellisellä kerralla, jolloin kisa siis järjestettiin ensimmäisen kerran valtakunnallisena, ei nyt päästy. Tuolloin kisaan lähetettiin 56 tekstiä yhtä monelta kirjoittajalta. Kilpailu oli tänäkin vuonna enemmän tyttöjen kuin poikien suosiossa. Tyttöjä oli osanottajissa neljä kertaa niin paljon kuin poikia. 

Noviisi-kirjoituskilpailun esiraadin muodostavat tänä vuonna Pasi Karppanen. Leila Paananen ja Anniina Ouramaa. Kysymykset esiraadin luku-urakan ja kisan etenemisestä laajemminkin voi tuttuun tapaan ohjata osoitteeseen noviisikilpailu@gmail.com.

Noviisi 2011:n järjestäjät kiittävät kaikkia kilpailuun osaa ottaneita!